1
2
3

Puig Barcelona

Descripció

Projecte integral d’habitatge unifamiliar aïllat, de l’any 2008, on predomina la façana amb grans vidrieres, que doten de llum els amplis espais interiors.